תקנון ופרטיות

ביטולים והחזרת מוצרים

החזרת מוצרים

הנהלת האתר פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, בכל הנוגע לביטולה של עסקת מכר מרחוק, החזרת מוצרים וביטול שירותים שהוזמנו. לא תתאפשר החזרה של יינות, שכן החזקתם של אלה ומשלוחם מחייבים שמירה קפדנית על תנאים מבוקרים.

ביטול הזמנה לאירוח ביקב

בכל הנוגע לביטול שירותים שהוזמנו, כגון השתתפות באירועים שונים של היקב, ניתן לבטל את ההזמנה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום ההזמנה או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 (שני) ימי עסקים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

במקרה של ביטול הזמנת "בראנץ"  ו/או שירותים אחרים שהוזמנו באמצעות האתר בתוך 2 ימים, לא כולל ימי מנוחה, קודם למועד ההגעה ליקב, יקוזז סכום של 50 (חמישים) ₪ עבור מקום שהוזמן (להלן: “דמי הביטול“). 

ביטול 24 שעות לפני מועד ההגעה יחוייב בתשלום ששולם. 

למען הסר ספק, ביטול כאמור מעל 2 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד ההגעה לא יגרור דמי ביטול אך המזמין יחויב בדמי ביטול מוקטנים בגובה 5% מהעסקה (בגין עמלות סליקה וכדומה או 100 (מאה) ₪, ע”פ הנמוך ביניהם.

הנהלת האתר רשאית לערוך שינויים בדמי הביטול ללא הודעה על כך למשתמש ו/או למזמין. זאת, כל עוד השינויים יהיו בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981.

 

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות לטלפון: 054-2992559

לחיצה על כפתור הכניסה מאשרת את היותך בגיל 18 ומעלה

דילוג לתוכן